Content Marketing
Resultaatgericht inzetten op content.

Op zoek naar een freelance content marketing consultant?

Laat u bijstaan door een content marketing expert om uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Van strategie, naar content-planning tot implementatie.

Wat is contentmarketing?

Het resultaatgericht inzetten op (online) content die afgestemd is op de doelgroep(en) die je als bedrijf wenst te bereiken, via de kanalen waarop uw doelgroep actief is.

HOE WERKT HET?

Fase 1: Bepalen doelstellingen

Fase 2: Uittekenen buyer persona's

Fase 3: Customer journey mapping

Fase 4: Content mapping

Fase 5: Content planning

Fase 1: Bepalen doelstellingen

Wat wil je bereiken? Wat zijn onze KPI's? Bij welk resultaat kunnen we spreken van een succesvolle campagne?

Zonder helder gedefinieerde doelstelling is het quasi onmogelijk om een content marketing plan tot een goed einde te brengen.

Gezien we ons bij het inzetten op content marketing heel erg focussen op het resultaat, is het belangrijk dat we vooraf weten wat we van dit resultaat verwachten.

Om deze doelstellingen vlot te kunnen definiëren, maken we gebruik van het SMART-principe:

 • Specifiek: Is de doelstelling eenduidig?

 • Meetbaar: Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt?

 • Acceptabel: Zijn deze doelen acceptabel voor de doelgroep en/of het management?

 • Realistisch: Is het doel haalbaar?

 • Tijdsgebonden Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn?

Historische cijfers en/of benchmarks uit uw sector, helpen ons om de doelstelling zo realistisch mogelijk te maken.

Fase 2: Buyer persona's

Wie willen we bereiken? Hoe ziet onze ideale klant eruit? Welke eigenschappen bezit deze ideale klant?

We kunnen pas op een gerichte manier met onze potentiële klanten communiceren als we perfect weten wie ze zijn.

Op die manier kunnen we hen aanspreken/overtuigen met content die is opgemaakt in een voor hen herkenbare taal. Dit kan onder de vorm van tekst, statische beelden en/of videobeelden.

In een B2C & B2B sector willen we weten hoe onze klant denkt, welke problemen ons product of service voor hem oplost, waarom hij voorkeur geeft aan een specifiek merk, enz...

In een B2B sector willen we niet allen weten welk type bedrijven we aan wensen te spreken (grootte, omzet, aantal werknemers, sector, enz...), maar ook wie de decision maker is of welke personen een belangrijke rol spelen bij nemen van beslissingen aangaande jouw product of dienst.

Fase 3: Customer journey mapping

Welke fases doorloopt de klant alvorens hij tot een aankoop overgaat? Via welke kanalen doorloopt hij deze fases?

Een klant gaat zelden meteen over tot een aankoop wanneer hij een nieuw merk leert kennen. Dit gebeurt in verschillende fases. Deze fases kunnen we als volgt onderverdelen:

 • AWARENESS: Uw potentiële klant kampt met een bepaald probleem en gaat hierbij op zoek naar informatie om duidelijk te kunnen definiëren wat zijn probleem is.

 • CONSIDERATION:Uw potentiële klant heeft het probleem gedefinieerd en gaat op zoek naar mogelijke oplossingen voor dit probleem.

 • DECISION:Uw potentiële klant heeft een duidelijk overzicht van de mogelijke aanbieders van een oplossing voor zijn probleem en maakt een keuze welke partner voor hem het meest geschikt is.

Voor bepaalde diensten of services zal dit proces slechts een aantal minuten duren, voor andere kan dit gaan over weken of maanden.

Wat belangrijk is, is dat we de klant in elke fase van de "customer journey" kunnen ondersteunen met de juiste informatie via het juiste kanaal. Slechts als we antwoord geven op de juiste vragen, kunnen we de potentiële klant begeleidingen naar de volgende fase in zijn zoektocht naar een oplossing.

Willen we de klant te vroeg in dit proces overtuigen om tot een aankoop over te gaan, dan zal hij afhaken en hoogst waarschijnlijk voor een alternatieve oplossing kiezen.

Fase 4: Content mapping

Welke types content/topics overhalen een potentiële klant om tot de volgende fase in de customer journey over te gaan?

Nu we weten welke vragen de klant zich stelt in elke fase bij het zoeken naar een oplossing voor zijn probleem, kunnen we nadenken over de antwoorden die we wensen te bieden.

We bedenken per fase een reeks "topics" die de klant kan ondersteunen in zijn zoektocht naar informatie.

Daarnaast brengen we in kaart in welk "format" we deze topics met de klant zullen delen. Hieronder een niet limitatieve lijst van mogelijke formats:

 • Blogposts

 • Geschreven content op landingspagina's

 • Explainer video's

 • Whitepapers

 • Online quizzen

 • Ebooks

 • Gratis tools

 • Gratis downloads

 • Spreadsheets

 • Enz...

Fase 5: Content planning

Welke content gaan we waar verspreiden? Wie maakt deze content? Wie verspreidt deze content? Via welke kanalen?

Door middel van een contentplanning gaan we het periodiek publiceren van content gaan inplannen, via de kanalen die voor uw bedrijf de hoogste revenue opleveren.

Dit document dient als leidraad voor elke partij die betrokken is bij het uitvoeren van de gehele content marketing strategie.

Verantwoordelijken, deadlines, kanalen en budgetten zitten per contentstuk in dit chronologische document vervat.

CONTACT OPENEMEN

Je laten bijstaan door een freelance content marketeer?