Wat is growth marketing of growth hacking?

Geschreven door Patrice Boone op 4 augustus 2021

Growth marketing of growth hacking transformeerde in no-time van buzz-word tot vaste waarde in het marketing en start-up landschap. In 2010 kreeg de term bijzonder veel aandacht toen Sean Ellis de succes-verhalen ervan publiceerde in zijn boek “hacking growth”.

Wat startte bij tech start-ups in Silicon Valley werd intussen hebben zowel door kleine bedrijven als corporates omarmt, én lijkt zelfs de norm te worden om succesvol op marketing in te zetten.

Maar wat is growth marketing nu eigenlijk? Kort samengevat is het een experiment gedreven marketing aanpak om je bedrijf sneller én duurzaam te laten groeien.

Een growth hacker zoekt continu naar nieuwe groeimogelijkheden door aan snel tempo kortlopende campagnes te testen en deze pas bij succes te implementeren in een lange termijn strategie. Dit stelt hem in staat om op korte termijn veel sneller groei te bewerkstelligen.

Wat is het verschil tussen traditionele marketing, growth marketing en growth hacking?

De termen growth marketing en growth hacking worden regelmatig door elkaar gebruikt, simpelweg omdat ze hetzelfde betekenen.

Het woord “hacking” werpt soms een minder positieve connotatie op, waardoor men vaak de voorkeur geeft aan de term “growth marketing”.

Het verschil tussen growth marketing en traditionele marketing is iets genuanceerder.

Growth marketeers gebruiken vaak dezelfde technieken als traditionele marketeers, dus er bestaat zeker overlap tussen beide manieren van werken. Toch zijn er een groot aantal verschillen.

 • Snelheid vs. Perfectie: Omdat het succes van growth marketing zo sterk afhangt van het aantal experimenten men uitvoert, ligt de focus minder op het opzetten van “perfecte” campagnes. Het doel van growth campagnes is namelijk zo snel mogelijk te weten komen welke aanpak tot de hoogste groei leidt. Vandaar zullen veel snelle campagnes op het einde van de rit altijd tot een hoger resultaat leiden dan slechts één “perfecte” campagne.

 • Experiment driven vs. Strategy driven: Traditionele marketeers werken vaak gedurende een langere periode aan een uitgekiend strategisch plan om dit vervolgens uit te rollen zoals zij het hebben vastgelegd. Hierdoor worden grote budgetten in campagnes geïnvesteerd, zonder er zeker van te zijn dat deze aanpak per sé tot goede resultaten zal leiden. Het strategisch plan is namelijk vaak gebaseerd op het buikgevoel van de marketeer.

  Door op een experiment-gedreven manier te werken, nemen we die onzekerheid weg. Assumpties worden altijd eerst getest met een beperkt budget aan de hand van experimenten. Enkel experimenten waarvan bewezen is dat ze een positieve impact hebben, implementeren we in de lange-termijn strategie.

 • Data vs. gut feeling: Waar traditionele marketeers zich vaak baseren op gut feeling, laten growth marketeers zich eerder leiden door data. Welke copy, kanaal, targeting of landing page werkt het best? Test het en de data zal het je vertellen.

 • Full funnel vs. top of the funnel: Een growth marketeer doet optimalisaties doorheen de hele marketing-funnel om zijn resultaten te verbeteren. Een traditionele marketeer zal zich eerder toespitsen op het vergroten van de merkbekendheid en het binnenhalen van nieuwe klanten, waarbij growth marketeers ook rekening houden met retentie- en referral strategieën om groei na te streven.

De AAARRR of Pirate funnel

De AAARRR of pirate funnel helpt ons om meer inzicht te krijgen in het aankooppad dat een (potentiële) klant doorloopt.

Met deze tool kunnen we blootleggen in welke fase(s) van deze journey potentiële klanten afhaken om vervolgens oplossingen te bedenken die deze frictie wegnemen.

Deze journey splitsen we op in 6 opeenvolgende fases. Afhankelijk van het product of de service die je als bedrijf aanbiedt, kunnen deze fases in volgorde verschillen.

Vragen die we ons in elke fase van de journey stellen zijn:

 • Awareness: Hoe kunnen we de merkbekendheid verbeteren?

 • Acquisition: Hoe kunnen we meer website/app bezoekers aantrekken?

 • Activation: Hoe kunnen we meer gebruikers kennis laten maken met het product of de service?

 • Revenue: Hoe kunnen we meer leads converteren tot betalende klanten?

 • Retention: Hoe kunnen we de customer lifetime value (CLV) van onze klanten verhogen?

 • Referral: Hoe kunnen we via onze bestaande klanten nieuwe klanten aantrekken?

Een gestructureerde growth aanpak

Een growth marketing traject verloopt via een gestandaardiseerd proces dat ons in staat stelt snel en efficiënt groei opportuniteiten te …. Elke growth marketeer hanteert zijn eigen aanpak, zelf volg ik deze vijf opeenvolgende stappen om resultaatgerichte growth campagnes uit te rollen:

 • Ideate: Via een ideation workshop brengen we alle mogelijkheden in kaart om jouw business digitaal te laten groeien. Aan de hand van gerichte vragen leggen we mogelijke bottlenecks bloot doorheen de hele customer’s journey. Hierna gaan we samen op zoek naar growth tactics om deze bottlenecks aan te pakken.

 • Prioritize: Aan de long-list van growth tactics kennen we prioriteiten toe om deze op impact te kunnen sorteren. Oplossingen met een hoge impact en een lage “effort” krijgen de hoogste prioriteit en zullen we dus ook als eerste implementeren.

 • Define: De geprioriteerde growth tactics transformeren we tot concrete growth experimenten. Dit stappenplan vormt de basis van de digitale groeistrategie die we in de komende periode zullen uitrollen.

 • Test: In deze fase bouwen we verschillende campagne-varianten of experimenten vanuit de geprioriteerde oplossingen. Via A/B of multivariate testing gaan we met een beperkt budget na welke experimenten tot de grootste groei leiden voor jouw onderneming.

 • Optimize: Een growth strategie is nooit finaal. Omdat de markt continu in beweging is, zullen tactieken die gisteren succesvol waren dat vandaag misschien niet meer zijn. Vandaar is het doorlopend optimaliseren van campagnes noodzakelijk om relevant te blijven en het maximale resultaat te kunnen garanderen.

Welke skills heb je nodig om met growth marketing te starten?

Growth marketing combineert technologie, data, creativiteit & psychologie om betere marketing resultaten behalen. Kortom je hebt er redelijk wat skills voor nodig om growth marketing in de praktijk te brengen.

Je kan beroep doen op een team of “growth squad” dat deze verschillende expertise domeinen samenbrengt of je kan werken met een T-shaped die deze verschillende expertises combineert.

De voornaamste skills die je nodig hebt om met growth marketing te starten vind je hieronder terug:

 • Conversion Rate Optimization (CRO): Het optimaliseren van websites om het ratio van bezoekers ten opzichte van geconverteerde bezoekers te verhogen.

 • Search Engine optimization (SEO): Websites beter vindbaar maken in de organische zoekresultaten van zoekmachines zoals Google.

 • Search Engine Advertising: Adverteren via zoekmachines zoals Google & Bing.

 • Social Media Marketing: Potentiële klanten bereiken via sociale media zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok of Pinterest.

 • Content Marketing: Met de juiste content de beoogde doelgroep aanspreken via het juiste kanaal op het juiste tijdstip.

 • A/B testing: Campagnevarianten ten opzichte van elkaar testen om de best werkende variant te vinden.

 • Development: Kunnen werken met HTML, CSS, PHP en JavaScript om websites en webtoepassingen te bouwen of te bewerken.

 • PR: Je doelgroep bereiken via earned media zoals online blog of geschreven pers zoals kranten en magazines.

 • Data & analyse: De impact van je campagnes meetbaar maken en deze data correct interpreteren.

 • E-mail marketing: Klanten begeleiden in hun aankoopproces door middel van (geautomatiseerde) e-mail sequences.